ภาษาอังกฤษ

doubt

ภาษาไทย
การสงสัย, ข้อสงสัย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
doubtตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere is no doubt.คำแปลไม่มีข้อสงสัย
doubtsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI do not have any doubts.คำแปลฉันไม่มีข้อสงสัย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย