ภาษาอังกฤษ

dots

ภาษาไทย
จุด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
dotตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI see a dot on your shirt.คำแปลฉันเห็นจุดหนึ่งบนเสื้อเชิ้ตของคุณ
dotsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThere are two dots on this picture.คำแปลมีจุดสองจุดบนรูปภาพนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย