ภาษาอังกฤษ

door

ภาษาไทย
ประตู

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
doorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a blue door.คำแปลมันคือประตูสีฟ้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย