ภาษาอังกฤษ

dollar

ภาษาไทย
ดอลลาร์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
dollarตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey pay one dollar.คำแปลพวกเขาจ่ายเงินหนึ่งดอลลาร์
dollarsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างYour dad has two dollars.คำแปลคุณพ่อของพวกคุณมีเงินสองดอลลาร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย