Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dog

คำแปล

หมา, สุนัข

We
have
a
dog
and
a
cat
.

พวกเรามีหมาและแมว

3 ความคิดเห็น

We
have
a
cat
and
a
dog
.

พวกเรามีแมวและหมา

2 ความคิดเห็น

You
are
not
a
dog
.

คุณไม่ใช่สุนัข

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย