ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

doctors

คำแปล
หมอ
You
พวกคุณ
เธอ
คุณ
are
เป็น
อยู่
doctors
หมอ
.
พวกคุณเป็นหมอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย