ภาษาอังกฤษ

doctor

ภาษาไทย
หมอ (คำนามเอกพจน์), แพทย์ (คำนามเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
doctorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy brother is a doctor.คำแปลพี่ชายของฉันเป็นหมอ
doctorsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างYou are doctors.คำแปลพวกคุณเป็นหมอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย