ภาษาอังกฤษ

do

ภาษาไทย
ทำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
doneตัวอย่างThank you very much for everything you have done.คำแปลขอบคุณมากมากสำหรับทุกอย่างที่คุณได้ทำ
doingตัวอย่างWhat are you doing tonight?คำแปลคุณกำลังจะทำอะไรคืนนี้
doingตัวอย่างHe needs to stop doing this.คำแปลเขาจำเป็นต้องหยุดการทำแบบนี้
doตัวอย่างWhat did she do on Sunday?คำแปลเธอได้ทำอะไรเมื่อวันอาทิตย์
doesตัวอย่างMy son's wife does not have a car, but she has a bicycle.คำแปลภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน
doตัวอย่างWe do not have food, but at least we have water.คำแปลพวกเราไม่มีอาหาร แต่อย่างน้อยพวกเรามีน้ำ
didตัวอย่างYesterday, I did not go to college.คำแปลเมื่อวานนี้ ฉันไม่ได้ไปที่วิทยาลัย

การเชื่อมdo

PersonPresentPast
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย