ภาษาอังกฤษ

district

ภาษาไทย
พื้นที่, เขต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
districtตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe artist is in the district.คำแปลศิลปินคนนี้อยู่ในเขตนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย