ภาษาอังกฤษ

discussion

ภาษาไทย
การสนทนา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
discussionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat is a long discussion.คำแปลนั่นคือการสนทนาที่ยาวนานบทหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย