ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

discussion

คำแปล
การสนทนา
That
นั่น
ว่า
นั้น
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
long
ยาว
discussion
การสนทนา
.
นั่นคือการสนทนาที่ยาวนานบทหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
discussion
การสนทนา
is
เป็น
อยู่
คือ
over
ผ่านไป
เกิน
.
การสนทนาจบลงแล้ว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
discussion
การสนทนา
การสนทนา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย