ภาษาอังกฤษ

discovery

ภาษาไทย
การค้นพบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
discoveryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe discovery of that medicine was important.คำแปลการค้นพบยาชนิดนั้นคือเรื่องสําคัญ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย