ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

discover

คำแปล
ค้นพบ
Your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
sister
น้องสาว
พี่สาว
is
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
discover
ค้นพบ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
secret
ความลับ
.
พี่สาวของคุณจะค้นพบความลับนี้
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
อยู่
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
discover
ค้นพบ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
truth
ความจริง
.
พวกเขาจะค้นพบความจริงนี้
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
discover
ค้นพบ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
problem
ปัญหา
.
พวกเราจะค้นพบปัญหานี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ discover


    PersonPresentPast
    Idiscoverdiscovered
    he/she/itdiscoversdiscovered
    you/we/theydiscoverdiscovered
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย