ภาษาอังกฤษ

discover

ภาษาไทย
ค้นพบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
discoveredตัวอย่างWe had discovered them four years ago.คำแปลพวกเราได้ค้นพบพวกเขาสี่ปีที่แล้ว
discoverตัวอย่างYour sister is going to discover the secret.คำแปลพี่สาวของคุณจะค้นพบความลับนี้

การเชื่อมdiscover

PersonPresentPast
Idiscoverdiscovered
he/she/itdiscoversdiscovered
you/we/theydiscoverdiscovered
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย