director

คำแปล
ผู้กำกับ
My
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
director
ผู้กำกับ
.
พ่อของฉันคือผู้กำกับคนนี้
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
director
ผู้กำกับ
.
พ่อของฉันคือผู้กำกับคนนี้
1 ความคิดเห็น
Her
ของเธอ
เธอ
father
พ่อ
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
director
ผู้กำกับ
.
พ่อของเธอคือผู้กำกับคนนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย