ภาษาอังกฤษ

directions

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
directionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou go in that direction.คำแปลณไปในทศทางนั้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย