ภาษาอังกฤษ

direction

ภาษาไทย
คำสั่ง, การใช้, ทิศทาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
directionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou go in that direction.คำแปลคุณไปในทิศทางนั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย