ภาษาอังกฤษ

dinner

ภาษาไทย
อาหารเย็น, มื้อเย็น, ข้าวเย็น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
dinnerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe boy eats dinner.คำแปลเด็กผู้ชายกินข้าวเย็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย