ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dinner

คำแปล
อาหารเย็น, มื้อเย็น, ข้าวเย็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
eats
รับประทาน
กิน
dinner
ข้าวเย็น
อาหารเย็น
มื้อเย็น
.
เด็กผู้ชายกินข้าวเย็น
3 ความคิดเห็น
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
eat
รับประทาน
กิน
dinner
ข้าวเย็น
อาหารเย็น
มื้อเย็น
.
พวกเขากินข้าวเย็น
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
dinner
ข้าวเย็น
อาหารเย็น
มื้อเย็น
.
ฉันกินข้าวเย็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย