ภาษาอังกฤษ

difficulty

ภาษาไทย
ความยาก, ความยากลำบาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
difficultyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey know this difficulty.คำแปลพวกเขารู้จักความยากลำบากนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย