die

คำแปล
ตาย
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
want
อยากได้
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
to
ถึง
สู่
die
ตาย
.
ฉันไม่อยากให้คุณตาย
Nobody
ไม่มีใคร
wants
อยากได้
to
ถึง
สู่
die
ตาย
.
ไม่มีใครอยากตาย
He
เขา
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
want
อยากได้
to
ถึง
สู่
die
ตาย
.
เขาไม่อยากตาย

การผันคำกริยาทั้งหมดของ die


PersonPresentPast
Idiedied
he/she/itdiesdied
you/we/theydiedied

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย