ภาษาอังกฤษ

develop

ภาษาไทย
พัฒนา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
developedตัวอย่างThey have developed a motor.คำแปลพวกเขาได้พัฒนาเครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง
developตัวอย่างWe need to develop Brazil.คำแปลพวกเราจำเป็นต้องพัฒนาประเทศบราซิล

การเชื่อมdevelop

PersonPresentPast
Idevelopdeveloped
he/she/itdevelopsdeveloped
you/we/theydevelopdeveloped
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย