ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

detail

คำแปล
รายละเอียด
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
detail
รายละเอียด
รายละเอียดนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
detail
รายละเอียด
รายละเอียดนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
details
รายละเอียด
.
ฉันต้องการรายละเอียด
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย