ภาษาอังกฤษ

detail

ภาษาไทย
รายละเอียด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
detailตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe detailคำแปลรายละเอียดนี้
detailsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI want details.คำแปลฉันต้องการรายละเอียด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย