ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

desk

คำแปล
โต๊ะทำงาน
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
อยู่
เป็น
คือ
a
หนึ่ง
cat
แมว
under
ใต้
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
desk
โต๊ะทำงาน
.
มีแมวตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะ
She
เธอ
eats
รับประทาน
กิน
at
ตอน
ที่
dad
พ่อ
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
desk
โต๊ะทำงาน
.
เธอกินที่โต๊ะของพ่อ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
read
อ่าน
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
desk
โต๊ะทำงาน
.
ฉันอ่านที่โต๊ะ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย