ภาษาอังกฤษ

desk

ภาษาไทย
โต๊ะทำงาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
deskตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere is a cat under the desk.คำแปลมีแมวตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย