ภาษาอังกฤษ

description

ภาษาไทย
คำบรรยาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
descriptionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy husband likes this description.คำแปลสามีของฉันชอบคำบรรยายนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย