ภาษาอังกฤษ

departures

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
departureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey are sad about the man's departure.คำแปลพวกเขาเศรากบการจากไปของผู้ชายคนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย