ภาษาอังกฤษ

department

ภาษาไทย
แผนก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
departmentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe work in the same department.คำแปลพวกเราทำงานในแผนกเดียวกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย