ภาษาอังกฤษ

demands

ภาษาไทย
ข้อเรียกร้อง, เรียกร้องขอ, ต้องการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
demandsตัวอย่างHe demands a chair.คำแปลเขาต้องการเก้าอี้ตัวหนึ่ง
demandตัวอย่างWe know there is demand.คำแปลพวกเรารู้ว่ามีความต้องการ

การเชื่อมdemand

PersonPresentPast
Idemanddemanded
he/she/itdemandsdemanded
you/we/theydemanddemanded
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย