ภาษาอังกฤษ

demand

ภาษาไทย
ความต้องการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
demandsตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe demands a chair.คำแปลเขาต้องการเก้าอี้ตัวหนึ่ง
demandตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe know there is demand.คำแปลพวกเรารู้ว่ามีความต้องการ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย