ภาษาอังกฤษ

delivers

ภาษาไทย
ส่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
deliversตัวอย่างThe girl delivers food.คำแปลเด็กผู้หญิงคนนี้ส่งอาหาร
deliverตัวอย่างWe deliver at night.คำแปลพวกเราส่งตอนกลางคืน

การเชื่อมdeliver

PersonPresentPast
Ideliverdelivered
he/she/itdeliversdelivered
you/we/theydeliverdelivered
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย