degree

คำแปล
ระดับ, ปริญญา
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
degree
ปริญญา
ระดับ
ระดับ
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
degree
ปริญญา
ระดับ
ระดับ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
one
หนึ่ง
degree
ปริญญา
ระดับ
.
ฉันมีปริญญาหนึ่งใบ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย