ภาษาอังกฤษ

degree

ภาษาไทย
ระดับ, ปริญญา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
degreeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have one degree.คำแปลฉันมีปริญญาหนึ่งใบ
degreesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างIt is ten degrees this morning.คำแปลเช้านี้อุณหภูมิสิบองศา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย