ภาษาอังกฤษ

definitely

ภาษาไทย
แน่นอน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
definitelyตัวอย่างIt is definitely not the same.คำแปลมันไม่เหมือนกันแน่นอน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย