ภาษาอังกฤษ

define

ภาษาไทย
นิยาม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
defineตัวอย่างI am going to define those words.คำแปลฉันจะให้คำนิยามกับคำเหล่านั้น

การเชื่อมdefine

PersonPresentPast
Idefinedefined
he/she/itdefinesdefined
you/we/theydefinedefined
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย