ภาษาอังกฤษ

deep

ภาษาไทย
ลึก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
deepตัวอย่างIt is a deep question.คำแปลมันคือคำถามที่ลึกซึ้ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย