ภาษาอังกฤษ

decision

ภาษาไทย
การตัดสินใจ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
decisionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDid you make a decision?คำแปลคุณตัดสินใจหรือยัง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย