ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

decision

คำแปล
การตัดสินใจ
Did
ได้
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
make
ทำ
a
หนึ่ง
decision
การตัดสินใจ
?
คุณตัดสินใจหรือยัง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
made
ทำ
ผลิต
my
ของฉัน
ของผม
decision
การตัดสินใจ
.
ฉันตัดสินใจแล้ว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
decision
การตัดสินใจ
การตัดสินใจ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย