ภาษาอังกฤษ

december

ภาษาไทย
ธันวาคม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Decemberตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างFrom October to Decemberคำแปลจากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย