ภาษาอังกฤษ

decades

ภาษาไทย
ทศวรรษ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
decadeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างFor over a decadeคำแปลเป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ
decadesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey work for decades.คำแปลพวกเขาทำงานมาเป็นทศวรรษ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย