ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

decades

คำแปล
ทศวรรษ
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
work
ทำงาน
งาน
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
decades
ทศวรรษ
.
พวกเขาทำงานมาเป็นทศวรรษ
1 ความคิดเห็น
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
write
เขียน
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
decades
ทศวรรษ
.
พวกเขาเขียนมาเป็นสิบปี
She
เธอ
writes
เขียน
over
เกิน
ผ่านไป
decades
ทศวรรษ
.
เธอเขียนมาเป็นสิบปี
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย