ภาษาอังกฤษ

debts

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
debtตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am in debt to you.คำแปลนเปนหนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย