ภาษาอังกฤษ

daughter

ภาษาไทย
ลูกสาว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
daughterตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe woman is their daughter.คำแปลผู้หญิงคือลูกสาวของพวกเขา
daughtersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI have sons and daughters.คำแปลฉันมีลูกชายหลายคนและลูกสาวหลายคน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย