ภาษาอังกฤษ

dark

ภาษาไทย
มืด, ความมืด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
darkตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA child is afraid of the dark.คำแปลเด็กคนหนึ่งกลัวความมืด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย