ภาษาอังกฤษ

danger

ภาษาไทย
อันตราย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
dangerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNow she is in danger.คำแปลตอนนี้เธออยู่ในอันตราย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย