ภาษาอังกฤษ

dance

ภาษาไทย
การเต้นรำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
danceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not know the meaning of this dance.คำแปลฉันไม่รู้ความหมายของการเต้นนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย