Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dad

คำแปล
พ่อ
He
is
my
dad
.
เขาคือพ่อของผม
1 ความคิดเห็น
He
is
my
dad
.
เขาคือพ่อของผม
1 ความคิดเห็น
He
is
my
dad
.
เขาคือพ่อของผม
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย