ภาษาอังกฤษ

currency

ภาษาไทย
สกุลเงิน, เงิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
currencyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe dollar is a type of currency.คำแปลดอลลาร์เป็นสกุลเงินประเภทหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย