ภาษาอังกฤษ

cultures

ภาษาไทย
วัฒนธรรม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
cultureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is my culture.คำแปลมันคือวัฒนธรรมของฉัน
culturesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างMy friends come from different cultures.คำแปลเพื่อนๆของฉันมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย