ภาษาอังกฤษ

crime

ภาษาไทย
อาชญากรรม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
crimeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a crime, by law.คำแปลมันคืออาชญากรรมอย่างหนึ่งโดยกฎหมาย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย