ภาษาอังกฤษ

credit

ภาษาไทย
เครดิต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
creditตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างTwo credit cards are better than one.คำแปลบัตรเครดิตสองใบดีกว่าใบเดียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย