ภาษาอังกฤษ

creates

ภาษาไทย
คิดค้น, แต่งตั้ง, สร้าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
createsตัวอย่างShe creates many special moments.คำแปลเธอสร้างช่วงเวลาที่พิเศษมากมาย
createตัวอย่างHow do they create such a culture?คำแปลพวกเขาสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวได้อย่างไร

การเชื่อมcreate

PersonPresentPast
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย