ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

crab

คำแปล
ปู (คำเอกพจน์)
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
crab
ปู (คำเอกพจน์)
drinks
ดื่ม
water
น้ำ
.
ปูดื่มน้ำ
4 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
crab
ปู (คำเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
animal
สัตว์ (คำเอกพจน์)
.
ปูเป็นสัตว์
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
crab
ปู (คำเอกพจน์)
.
ฉันกินปู

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย