ภาษาอังกฤษ

crab

ภาษาไทย
ปู (คำเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
crabตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe crab is an animal.คำแปลปูเป็นสัตว์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย