ภาษาอังกฤษ

cover

ภาษาไทย
ปิด, คลุม, ครอบคลุม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
coverตัวอย่างThe phone service will cover the whole country.คำแปลการบริการโทรศัพท์จะครอบคลุมทั้งประเทศ

การเชื่อมcover

PersonPresentPast
Icovercovered
he/she/itcoverscovered
you/we/theycovercovered
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย