ภาษาอังกฤษ

couple

ภาษาไทย
แฟน, คู่, สามีภรรยา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
coupleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI see a couple.คำแปลฉันมองเห็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย