ภาษาอังกฤษ

country

ภาษาไทย
ประเทศ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
countryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างFrance is my country.คำแปลประเทศฝรั่งเศสคือประเทศของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย